ཨ་རི།

ཨོ་བྷ་མའི་ཕྱི་མི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ།

པར་གཞིའི་ཚད། - +
ཨ་མི་རི་ཀའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ནས་གཞི་ཆགས་བྱེད་མཁན་ཕྱི་མི་རྣམས་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚུད་ ཁྲིམས་མཐུན་གཏན་སྡོད་པ་ཆགས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་ ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་འཆར་གཞི་ལྟར་གྱི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་གནད་དོན་ཐད་ཀྱི་བཅོས་སྒྱུར་གྱིས་ལས་འཆར་དེ་ ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་ སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་ཡིན་པའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་གནང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཨོ་བྷ་མའི་ཕྱི་མི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ།
ཨོ་བྷ་མའི་ཕྱི་མི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༦i
X
16.04.2014
ཁམས་རྟའུ་ཡི་ནང་དུ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དུ་གསུང་ཆོས་མཛད་འཕྲིན། སེམས་དང་སྲོག་གི་རྣམ་གཞག་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ། ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་སྲིད་དོན་དཀའ་རྙོག རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།