རྒྱ་ནག

ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་སློབ་དགེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་སློབ་དགེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནས་ཨ་མི་རི་ཀར་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་སློབ་དགེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ།
ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་སློབ་དགེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོད་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་བྱས་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༡༩i
X
19.12.2014
བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་གྱི་འགལ་རྐྱེན། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ། ཨ་རི་དང་ཀུ་པ། ཨུ་རུ་སུའི་དངུལ་ལོར་གྱི་ཛ་ཐང་། དྲྭ་འབྲེལ་གྱི་འཇིགས་སྐུལ། ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཏཱན། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོཊ་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོཊ་པ་སླར་གསོ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ལས་གྲྭ རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།