འཛམ་གླིང་།

རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་ལ་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་སྟོན་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱས་ཏེ་དམིགས་བསལ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཚོང་ཁང་ནང་ཕྱི་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་ལྟ་དེབ་ཁང་སོ་སོས་རང་འགུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།
རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་༢༩i
X
29.08.2014
ཇར་མི་ཎིའི་ཆིབས་སྒྱུར་གྲུབ་ནས་རྡ་སར་ཞབས་སོར་འཁོད་པ། ཐུན་མོང་གི་གཞི་རྟེན་འཚོལ་བ། ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག ཡུ་ཀེ་རེན་དང་ཨུ་རུ་སུ། ཨེ་བྷོ་ལ་འགོས་ནད། པ་ཀི་སི་ཏན། ཨ་རི་དང་ཨི་རག དབྱིན་ཡུལ་དང་སི་ཀོ་ཊ་ལེཎ་ཌི། རྒྱ་གར་དང་ཉི་ཧོང་། དགེ་བཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་སྙན་གྲགས་བཙོན་འཇུག ཟླ་བ་མཚོ་མོ་བཀག་ཉར། དབྱིན་ཡུལ་དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ་གསར་པ། སྤྱི་འཐུས་ཨོ་སི་ཊེ་རི་ལི་ཡར་ཕྱོགས་ཕེབས། ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་ཨི་ཊི་ལིར་ཕྱོགས་ཕེབས།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།