འཛམ་གླིང་།

རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་ལ་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་སྟོན་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱས་ཏེ་དམིགས་བསལ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཚོང་ཁང་ནང་ཕྱི་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་ལྟ་དེབ་ཁང་སོ་སོས་རང་འགུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།
རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༡༩i
X
19.12.2014
བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་གྱི་འགལ་རྐྱེན། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ། ཨ་རི་དང་ཀུ་པ། ཨུ་རུ་སུའི་དངུལ་ལོར་གྱི་ཛ་ཐང་། དྲྭ་འབྲེལ་གྱི་འཇིགས་སྐུལ། ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཏཱན། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོཊ་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོཊ་པ་སླར་གསོ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ལས་གྲྭ རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།