འཛམ་གླིང་།

རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་ལ་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་སྟོན་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱས་ཏེ་དམིགས་བསལ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཚོང་ཁང་ནང་ཕྱི་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་ལྟ་དེབ་ཁང་སོ་སོས་རང་འགུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།
རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ཚེས་༡༩i
X
19.09.2014
རྒྱ་དཀར་ནག་དང་བོད། གུཇ་རཏ་དང་ལྡི་ལིའི་ངོ་རྒོལ། ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་འབོད་སྐུལ། ནང་པའི་དགེ་འདུན་པའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཁྲཱང་པཱོ་ཀཱང་གི་བུ་མོ། གནས་སྐོར་གྱི་ལམ་ཁ་གསར་པ། ཧྥན་རན་སིས་དྲག་སྤྱོད་པར་གཏོར་རྒོལ། ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གསར་པ། མུམ་བྷེའི་མཛད་འཕྲིན། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གློད་གྲོལ་གྱི་ལས་འགུལ། སི་ཀོ་ཊི་ལན་ཌིའི་ཐག་གཅོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།