འཛམ་གླིང་།

རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་ལ་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་སྟོན་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱས་ཏེ་དམིགས་བསལ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཚོང་ཁང་ནང་ཕྱི་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་ལྟ་དེབ་ཁང་སོ་སོས་རང་འགུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།
རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་ཐོག་གི་ས་ཁྲའི་དེབ་བཟོས་ཡོད་པ་དེ་ཕི་ལི་ཕིན་གྱི་དེབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་༣༡i
X
2015.07.31
རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་གློད་གྲོལ། ལ་དྭགས་སུ་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་ཆིབས་སྒྱུར། ཏུར་ཀི་དང་རྒྱ་ནག འདམ་སེང་བསད་པར་ངོ་རྒོལ། པེ་ཅིང་ལ་༢༠༢༢་ལོའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་མགྲོན་བདག་ཐོབ་པ། གནམ་གྲུའི་ཆག་གྲུམ་ལ་ཞིབ་འཇུག གོ་པའོ་ཤུང་གནས་དབྱུང་། བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ། ལྒང་ཕུག་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།