རྒྱ་ནག

ཨོ་བྷ་མས་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་བཟུང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡོད་པ།

སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་དུས་དང་པོ་ཐོག་ མར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་གནང་ཡོད་ཀྱང་། ལོ་ངོ་བཞིའི་མཇུག་ཏུ་ སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་དུས་གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་ཐོག་ ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་བཟུང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བསྟན་གྱི་ ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལག་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཨོ་བྷ་མས་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་བཟུང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡོད་པ།
ཨོ་བྷ་མས་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་བཟུང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡོད་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་༣༠i
X
2015.07.30
རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་གློད་གྲོལ། རྔོན་པ་དང་འདམ་སེང་། ཨི་སི་རེལ་གྱི་གཞིས་ཆགས་གསར་རྒྱག ཏཱ་ལཱིས་པན་གྱི་འགོ་ཁྲིད། འབར་མས་བཙོན་པ་གློད་གྲོལ། རྒྱ་གར་གྱི་དྲག་སྤྱོད་པར་སྲོག་ཆད་བཏང་བ། ཨེ་ཝི་ཝི་དང་ཐོངས་མཆན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།