རྒྱ་ནག

ཨོ་བྷ་མས་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་བཟུང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡོད་པ།

སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་དུས་དང་པོ་ཐོག་ མར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། ཨ་མེ་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུགས་འདོད་གནང་ཡོད་ཀྱང་། ལོ་ངོ་བཞིའི་མཇུག་ཏུ་ སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་དུས་གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་ཐོག་ ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་བཟུང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བསྟན་གྱི་ ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལག་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཨོ་བྷ་མས་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་བཟུང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡོད་པ།
ཨོ་བྷ་མས་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་བཟུང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡོད་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༩i
X
29.01.2015
འབྲོག་ས་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ། ཏང་གི་ལས་བྱེད་པར་ཉེས་ཆད། གཞུང་གསར་པའི་དངུལ་རྩིས་འཆར་གཞི། མཐའ་མཚམས་གྲོང་ཁྱེར་བསྐྱར་ལེན། བཙན་ཁྲིད་པའི་སྐོར་ཉེན་བརྡ་གསར་པ། རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་གསར་པ་བསྐོ་གཞག།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།