འཛམ་གླིང་།

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ།

པར་གཞིའི་ཚད། - +
བྱང་ཀོ་རི་ཡས་འཁོར་སྐར་ཞིག་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བར་སྣང་ཁམས་སུ་འཕེན་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་ཅིང་། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཉི་ཧོང་གི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་འཕོ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་གནས་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ་དེར་གདོང་ལེན་བྱ་དཀའ་བ་ཞིག་ལ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་ གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
བྱང་ཀོ་རི་ཡས་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ།
བྱང་ཀོ་རི་ཡས་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༦i
X
16.04.2014
ཁམས་རྟའུ་ཡི་ནང་དུ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དུ་གསུང་ཆོས་མཛད་འཕྲིན། སེམས་དང་སྲོག་གི་རྣམ་གཞག་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ། ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་སྲིད་དོན་དཀའ་རྙོག རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།