བོད།

སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་ཐབས།

x
ཟླ་བ་སྔོན་མ་སོག་ཡུལ་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་བྱས་པའི་སྐབས་སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པར་ཡུལ་དེའི་སྲིད་གཞུང་བསྐྱང་རྒྱུའི་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ་པར་བརྟེན་ད་ཆ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་།ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་རྒྱུའི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་ཐབས།
སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་ཐབས།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ཚེས་༡༧i
X
17.10.2014
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་བོད་ལ་ཕེབས་ཐབས། རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱུག་རྩེད་པར་མཇལ་ཁ། སྲིད་སྐྱོང་བྷེལ་ཇམ་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་མོལ། ཨ་ཎ་པུར་ནའི་གངས་རུད། ཨེ་བྷོ་ལཱ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ། དྲག་སྤྱོད་པའི་དབང་སྒྱུར་རྒྱ་སྐྱེད། ཨུ་རུ་སུའི་སོལ་རླངས་ཕྱིར་ཚོང་འགོག་ཉེན། འབར་མས་གསར་འགོད་པ་བཙོན་འཇུག གཞིས་རྩེ་དང་མངའ་རིས་ལ་ཁ་བ་བབས་པ། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།