བོད།

སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་ཐབས།

x
ཟླ་བ་སྔོན་མ་སོག་ཡུལ་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་བྱས་པའི་སྐབས་སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པར་ཡུལ་དེའི་སྲིད་གཞུང་བསྐྱང་རྒྱུའི་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ་པར་བརྟེན་ད་ཆ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་།ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་རྒྱུའི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་ཐབས།
སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་ཐབས།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༡༩i
X
19.12.2014
བོད་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་གྱི་འགལ་རྐྱེན། མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ། ཨ་རི་དང་ཀུ་པ། ཨུ་རུ་སུའི་དངུལ་ལོར་གྱི་ཛ་ཐང་། དྲྭ་འབྲེལ་གྱི་འཇིགས་སྐུལ། ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཏཱན། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོཊ་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོཊ་པ་སླར་གསོ། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ལན་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ལས་གྲྭ རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།