བོད།

སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་ཐབས།

x
ཟླ་བ་སྔོན་མ་སོག་ཡུལ་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་བྱས་པའི་སྐབས་སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པར་ཡུལ་དེའི་སྲིད་གཞུང་བསྐྱང་རྒྱུའི་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁ་མ་ཐོབ་པར་བརྟེན་ད་ཆ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་།ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་རྒྱུའི་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་ཐབས།
སོག་ཡུལ་གྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་མཉམ་འབྲེལ་སྲིད་གཞུང་འཛུགས་ཐབས།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༢༧i
X
2015.11.27
ཨུ་རུ་ས་དང་ཏུར་ཀིའི་འགལ་ཟླ། གའོ་ཡུའི་གློད་གྲོལ། ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་ལ་གཏོར་རྒོལ་འཐབ་ཇུས། སྲིད་སྐྱོང་ཕྱོགས་ཕེབས། དཔལ་ལྷའི་རི་ཁྲོད། བླ་ཆེན་པོབ་ཀྱི་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ཆིབས་སྒྱུར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚོཊ་ཆེན། བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལས་འགུལ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།