འཛམ་གླིང་།

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཀྱེ་རི་ཡིས་རྒྱ་གར་ནང་གཟིགས་སྐོར་གནང་གི་ཡོད་པ།

པར་གཞིའི་ཚད། - +
ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཀྱེ་རི་ཡིས་རྒྱ་གར་ནང་འཚམས་འདྲི་གཟིགས་སྐོར་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་གཟིགས་སྐོར་དེ་ནི། ཁོང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེའི་མཚན་གནས་བཞེས་པའི་རྗེས་རྒྱ་གར་ལ་གཟིགས་སྐོར་གནང་བ་ཐོག་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིག་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།
ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཀྱེ་རི་ཡིས་རྒྱ་གར་ནང་གཟིཌ་སྐོར་གནང་གི་ཡོད་པ།
ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཀྱེ་རི་ཡིས་རྒྱ་གར་ནང་གཟིཌ་སྐོར་གནང་གི་ཡོད་པ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༦i
X
16.04.2014
ཁམས་རྟའུ་ཡི་ནང་དུ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དུ་གསུང་ཆོས་མཛད་འཕྲིན། སེམས་དང་སྲོག་གི་རྣམ་གཞག་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ། ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་སྲིད་དོན་དཀའ་རྙོག རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།