འཛམ་གླིང་།

ཉི་ཧོང་གིས་གླིང་ཚོམ་དེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་བདག་གཅེས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་སུ་འཇུག་ཐབས།

པར་གཞིའི་ཚད། - +
ཉི་ཧོང་གིས་ཤར་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྩོད་གླེང་ཅན་གྱི་གླིང་ཚོམ་དེ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ རིག་གཞུང་ ཚན་རིག་ལྷན་ཚོགས་ཁོངས་སུ་འཇུག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་གིས་ཧ་ཅང་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཉི་ཧོང་གིས་གླིང་ཚོམ་དེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་བདག་གཅེས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་སུ་འཇུག་ཐབས།
ཉི་ཧོང་གིས་གླིང་ཚོམ་དེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་བདག་གཅེས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་སུ་འཇུག་ཐབས།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༢༣i
X
23.04.2014
ཨ་རིའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་སྲིད་ཇུས་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་བ། རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་བཟུང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པར་ངོ་རྒོལ། འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་དང་བོད་ཀྱི་ལས་དབང་། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་བར་དམ་དྲག མི་ཉག་ཏུ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་པ། ཇོ་མོ་གླང་མའི་གངས་རུད་དང་ཤར་པའི་དཀའ་སྡུག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།