རྒྱ་ནག

ཉི་ཧོང་གིས་རྩོད་གླེང་ཅན་གྱི་གླིང་ཕྲན་གི་ནམ་མཁར་སྐོར་གཡེང་།

པར་གཞིའི་ཚད། - +
གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་མྱུལ་ཞིབ་གནམ་གྲུ་ཞིག་ཤར་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་གླིང་ཕྲན་ཁག་ཅིག་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་འཕུར་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་། འདི་ནི་སྔོན་ཆད་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་ཉི་ཧོང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་གནམ་གྲུ་སིམ་འཛུལ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་ཉི་ཧོང་གཞུང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ། མ་འོངས་པར་སླར་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་གནམ་གྲུ་དེ་རིགས་ཉི་ཧོང་གི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སིམ་འཛུལ་བྱེད་ཚེ། ཉི་ཧོང་གཞུང་གིས་མཁའ་དབྱིངས་སྐོར་གཡེང་དམག་ལ་འགོག་རྒོལ་དྲག་པོ་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཉི་ཧོང་གིས་རྩོད་གླེང་ཅན་གྱི་གླིང་ཕྲན་གི་ནམ་མཁར་སྐོར་གཡེང་།
ཉི་ཧོང་གིས་རྩོད་གླེང་ཅན་གྱི་གླིང་ཕྲན་གི་ནམ་མཁར་སྐོར་གཡེང་།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༦i
X
16.04.2014
ཁམས་རྟའུ་ཡི་ནང་དུ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དུ་གསུང་ཆོས་མཛད་འཕྲིན། སེམས་དང་སྲོག་གི་རྣམ་གཞག་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ། ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་སྲིད་དོན་དཀའ་རྙོག རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།