འཛམ་གླིང་།

ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤི་ཡས་ཕྲུ་གུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དོ་དམ་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་ རང་ཡུལ་དུ་དམག་འཁྲུག་དང་ དྲག་སྤྱོད་ དེ་བཞིན་ དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤི་ཡར་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་ འོན་ཀྱང་ ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤི་ཡ་གཞུང་གིས་ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་ཕྱི་མི་དོ་དམ་བཀག་ཉར་བྱ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཐ་ཞན་པོའི་འོག་བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་བཞག་ཡོད་ལུགས་འཁོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སཱི་ལཱ་ ཧེ་ནཱེ་སི་ཡིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤི་ཡས་ཕྲུ་གུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དོ་དམ་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས།
ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤི་ཡས་ཕྲུ་གུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དོ་དམ་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་༢༧i
X
27.03.2015
བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་འཐུས། མཁས་པའི་ཆེ་བསྟོད་ཕྱག་འཁྱེར་འབུལ་བཞེས། ཧ་ཝར་ཊི་རུ་བཀའ་སློབ། འཇར་མཎ་གྱི་གནམ་གྲུའི་བརྡབས་རྐྱེན། ཡེ་མཎ། ཨ་རི་དང་ཨ་ཧྥ་གྷ་ནི་སི་ཏཱན། སིང་ག་ཕཱོར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་གཤེགས་པ། བྷང་གྷ་ལ་དྷེ་ཤ་ཡེ་རང་བཙན་ཉིན་མོ། རྒྱ་ནག་དང་ཤྲི་ལངྐཱ་།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།