འཛམ་གླིང་།

ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤི་ཡས་ཕྲུ་གུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དོ་དམ་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་ རང་ཡུལ་དུ་དམག་འཁྲུག་དང་ དྲག་སྤྱོད་ དེ་བཞིན་ དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤི་ཡར་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་ འོན་ཀྱང་ ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤི་ཡ་གཞུང་གིས་ཕྲུ་གུ་དེ་རྣམས་ཕྱི་མི་དོ་དམ་བཀག་ཉར་བྱ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཐ་ཞན་པོའི་འོག་བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་བཞག་ཡོད་ལུགས་འཁོད་ཡོད་པའི་སྐོར་ འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སཱི་ལཱ་ ཧེ་ནཱེ་སི་ཡིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤི་ཡས་ཕྲུ་གུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དོ་དམ་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས།
ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤི་ཡས་ཕྲུ་གུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དོ་དམ་བྱེད་མཚམས་འཇོག་དགོས།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་༢༢i
X
22.05.2015
རང་ལུས་མེར་སྲེག མ་ཎི་དུང་སྒྲུབ། རོ་ཧིན་གྷ་སྐྱབས་བཅོལ་བ། བོད་པར་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་བཀག་སྡོམ། ཆོས་ལུགས་ཐད་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར། རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲཊ་ལས་འགུལ། སྟབས་བདེ་ཐུག་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།