འཛམ་གླིང་།

ཀ་ཤ་མིར་གྱི་ནང་གཏོར་རྒོལ་བྱུང་བ་དེ་པཱ་ཀི་སེ་ཐན་གྱིས་བྱུས་བཀོད་བྱས་ཡོད་པ།

རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་ཀཤ་མིར་ས་ཁུལ་ནང་ གཟའ་འཁོར་སྔོན་མ་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་མི་གཉིས་བསད་ཡོད་པ་དང་གཏོར་རྒོལ་དེ་ པཱ་ཀི་ཐན་གྱིས་འཆར་གཞི་ཇུས་བཀོད་བྱས་པ་ ཞིག་ཡིན་པ་ཉེས་འཛུགས་པར་དེར་ འཁོན་ལན་སློག་སྲིད་པ་ཡིན་ཞེས་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་སྤྱིས་ ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་སོགས་ གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཀ་ཤ་མིར་གྱི་ནང་གཏོར་རྒོལ་བྱུང་བ་དེ་པཱ་ཀི་སེ་ཐན་གྱིས་བྱུས་བཀོད་བྱས་ཡོད་པ།
ཀ་ཤ་མིར་གྱི་ནང་གཏོར་རྒོལ་བྱུང་བ་དེ་པཱ་ཀི་སེ་ཐན་གྱིས་བྱུས་བཀོད་བྱས་ཡོད་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༡༨i
X
18.12.2014
སྲིད་ཇུས་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་བཏང་པ། ར་ཤི་ཡའི་དངུལ་གྱི་རིན་ཐང་ཉམས་པ། གློག་བརྙན་གསར་པ་དང་དྲ་རྒྱའི་གཏོར་རྒོལ། ཐེ་ལེན་ཌིར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་ཆུང་ཕེབས་པ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།