ཨ་རི།

གལ་གནད་ཆེ་བའི་གོ་སྐབས་འཛིན་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་པ།

སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས། སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་དུས་གཉིས་པའི་དམ་ བཅའ་འབུལ་བཞེས་གནང་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐང་ཆེན་ཐོག་འདུ་འཛོམས བྱས་པའི་མི་ཚོགས་འབུམ་ཕྲག་བདུན་ཙམ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ། ཨ་མེ་རི་ ཀའི་ནང་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་འཛིན་ ཐུབ་པ་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལག་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་ རེད།
གལ་གནད་ཆེ་བའི་གོ་སྐབས་འཛིན་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་པ།
གལ་གནད་ཆེ་བའི་གོ་སྐབས་འཛིན་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་༤i
X
2015.09.04
འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་གསལ་བཤད། མང་གཙོ་དུས་ཆེན་ཐེངས་༥༥་པ། རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔུང་རུ་སྒྲིག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།