རྒྱ་ནག

ཧོང་ཀོང་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་འགོད་རང་དབང་སྔར་ལྟར་ཡག་པོ་མེད་པ།

དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཧོང་ཀོང་དང་་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་ཐེ་ཝན་ནང་གི་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་གནས་ཚད་དམའ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག གཤམ་ལ་ས་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་པ་ཞེས་པའི་ཚོགས་པའི་སྤེལ་བའི་སྙན་ཐོའི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།
ཧོང་ཀོང་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་འགོད་རང་དབང་སྔར་ལྟར་ཡག་པོ་མེད་པ།
ཧོང་ཀོང་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་འགོད་རང་དབང་སྔར་ལྟར་ཡག་པོ་མེད་པ།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༩i
X
2015.10.09

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།