བོད།

དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་སྤེལ་བཞིན་པའི་བོད་ནང་གི་བོད་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་དེའི་ཉིན་གསུམ་པར་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཉིས་པ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་སྲས་རི་རྫོང་རིིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་༣༡i
X
2015.07.31
རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་གློད་གྲོལ། ལ་དྭགས་སུ་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་ཆིབས་སྒྱུར། ཏུར་ཀི་དང་རྒྱ་ནག འདམ་སེང་བསད་པར་ངོ་རྒོལ། པེ་ཅིང་ལ་༢༠༢༢་ལོའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་མགྲོན་བདག་ཐོབ་པ། གནམ་གྲུའི་ཆག་གྲུམ་ལ་ཞིབ་འཇུག གོ་པའོ་ཤུང་གནས་དབྱུང་། བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ། ལྒང་ཕུག་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།