བོད།

དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་སྤེལ་བཞིན་པའི་བོད་ནང་གི་བོད་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་དེའི་ཉིན་གསུམ་པར་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཉིས་པ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་སྲས་རི་རྫོང་རིིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ཚེས་༢༡i
X
21.11.2014
ཧོང་ཀོང་། ལྡི་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར། ཧེ་ལི་ཧྥེ་སི་ལྷན་ཚོགས། བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་གློད་གྲོལ། ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་ངོ་རྒོལ། ཐེ་ལན་གྱི་དངོས་རིས་ཕྱིར་ལོག སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མའི་བཀའ་རྒྱ། བྱང་ཀོ་རི་ཡ། ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གཞིའི་གྲོས་མོལ། ཀའོ་ཡུ་ལ་ཁྲིམས་བཤེར། རྒྱ་ནག་གི་ལན་འདེབས། པེ་ཅིང་གི་དུ་སྨུག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།