བོད།

དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་སྤེལ་བཞིན་པའི་བོད་ནང་གི་བོད་པ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་དེའི་ཉིན་གསུམ་པར་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བརྒྱ་དང་གཉིས་པ་ལ་དྭགས་རྒྱལ་སྲས་རི་རྫོང་རིིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་སྨོན་ལམ་མཆོད་འབུལ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།
དགའ་ལྡན་ཁྲི་པ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་དང་མཆོད་འབུལ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༡༨i
X
18.07.2014
མ་ལེ་ཞི་ཡའི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ལ་དྭགས་ཆིབས་སྒྱུར་ལེགས་གྲུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ།རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་བོད་དོན་ལས་འགུལ། ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་གི་སྙན་ཐོ། སོག་རྫོང་གི་བོད་པ་གསུམ་འཛིན་བཟུང་། གྷ་ཟར་དཔུང་འཇུག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།