རྒྱ་ནག

རྒྱ་ནག་ཏུ་ཁོར་ཡུག་ངོ་རྒོལ་ལ་གཞུང་གིས་ཉེན་ཤེས་བྱེད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡག་ཏུ་སོང་བ།

x
རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པས་ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཐོན་མེད་ཀྱང་ཁོར་ཡུག་ངོ་རྒོལ་ལ་གཞུང་གིས་ཤེས་རྟོག་དང་ཉེན་ཤེས་བྱེད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡག་ཏུ་སོང་ཡོད་པ་རེད། པེ་ཅིང་ནས་ཝི་ཨོ་ཨེ་ཡི་ཝི་ལི་ཡམ་ཨེ་ཡ་ཌི་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཁོར་ཡུག་ལས་འགུལ་རྐང་ཟིན་སྟངས་སྐོར་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་དེ་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་བྱས་པ་གསན་རོགས་གནང་།
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཁོར་ཡུག་ངོ་རྒོལ་ལ་གཞུང་གིས་ཉེན་ཤེས་བྱེད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡག་ཏུ་སོང་བ།
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཁོར་ཡུག་ངོ་རྒོལ་ལ་གཞུང་གིས་ཉེན་ཤེས་བྱེད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡག་ཏུ་སོང་བ།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༩i
X
2015.10.09

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།