འཛམ་གླིང་།

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཇི་ལྟར་བྱེད།

x
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཙམ་མ་ཟད། མཁའ་མཚོ་སྐམ་་གསུམ་གྱི་དཔུང་དམག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་དེ་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་སྲིད་འཛིན་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུར་རྩ་ཁྲིམས་ནང་དབང་ཚད་གང་ཡང་གསལ་མེད་པ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཇི་ལྟར་བྱེད།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཇི་ལྟར་བྱེད།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་༥i
X
05.03.2015
ཚོགས་སྐྱིད་ལྔའི་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ། གཞུང་ཚབ་པ་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་པ། ལས་འགུལ་བས་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྤེལ་རྒྱུ། ཆིག་སྒྲིལ་གཞུང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་གོམ་སྟབས། བོད་ཁུལ་གྱི་མ་བུའི་འཕྲོད་བསྟེན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།