འཛམ་གླིང་།

བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣ་ཞིག་གིས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན་ བྷར་མའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་དེའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་ཚོིགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།
བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༨i
X
28.01.2015
ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཛའ་འབྲེལ། རྒྱ་གར་གྱི་ན་གཞོན་ཚོར་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བཀའ་སློབ། བོད་མིས་རྒྱ་གར་གྱི་དམངས་གཙོའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི། ནང་སོག་འབྲོག་པས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ། བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞི། སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་སོ་ཌི་ཨ་རབ་བྷེ་ཡར་གཟིགས་སྐོར། དྲག་སྤྱོད་པས་དམར་གསོད་གཏོང་རྒྱུའི་ཉེན་བརྡ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།