འཛམ་གླིང་།

བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣ་ཞིག་གིས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན་ བྷར་མའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་དེའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་ཚོིགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།
བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་༣༡i
X
2015.07.31
རུང་རྒྱས་ཨ་གྲགས་གློད་གྲོལ། ལ་དྭགས་སུ་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་ཆིབས་སྒྱུར། ཏུར་ཀི་དང་རྒྱ་ནག འདམ་སེང་བསད་པར་ངོ་རྒོལ། པེ་ཅིང་ལ་༢༠༢༢་ལོའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་མགྲོན་བདག་ཐོབ་པ། གནམ་གྲུའི་ཆག་གྲུམ་ལ་ཞིབ་འཇུག གོ་པའོ་ཤུང་གནས་དབྱུང་། བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ། ལྒང་ཕུག་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།