འཛམ་གླིང་།

བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣ་ཞིག་གིས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན་ བྷར་མའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་དེའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་ཚོིགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།
བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༡༨i
X
18.07.2014
མ་ལེ་ཞི་ཡའི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ལ་དྭགས་ཆིབས་སྒྱུར་ལེགས་གྲུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ།རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་བོད་དོན་ལས་འགུལ། ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་གི་སྙན་ཐོ། སོག་རྫོང་གི་བོད་པ་གསུམ་འཛིན་བཟུང་། གྷ་ཟར་དཔུང་འཇུག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།