འཛམ་གླིང་།

བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣ་ཞིག་གིས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན་ བྷར་མའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་དེའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་ཚོིགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།
བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༢༧i
X
2015.11.27
ཨུ་རུ་ས་དང་ཏུར་ཀིའི་འགལ་ཟླ། གའོ་ཡུའི་གློད་གྲོལ། ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་ལ་གཏོར་རྒོལ་འཐབ་ཇུས། སྲིད་སྐྱོང་ཕྱོགས་ཕེབས། དཔལ་ལྷའི་རི་ཁྲོད། བླ་ཆེན་པོབ་ཀྱི་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ཆིབས་སྒྱུར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚོཊ་ཆེན། བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ལས་འགུལ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།