འཛམ་གླིང་།

བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྟོག་ཞིབ་མི་སྣ་ཞིག་གིས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན་ བྷར་མའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་དེའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་རྒྱུ་བསྡད་ཡོད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་ཚོིགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།
བྷར་མའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ད་དུང་སེལ་མེད་པ།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༦ཟླ་ ༢་ཚེས་༡༢i
X
2016.02.12
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གཟེངས་རྟགས། ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འཐེན་རྩོད། མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་འོས་མིའི་བགྲོ་གླེང་། ཧྥ་རན་སི། སི་རི་ཡར་སྐྱོབ་གསོ་རོགས་རམ། གསེར་གྱི་རིན་གོང་འཕར་པ། ཛུ་རིག་གི་ལོ་གསར་ལས་འགུལ། ༧གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།