ཨ་རི།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཞིག་འདངས་གྲོངས།

ཉི་ཧོང་གི་མི་རིགས་ཡིན་པའི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མར་མི་ལོ་༤༩་རིང་དེར་་སྲིད་ཞུ་སྒྲུབ་མྱོང་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་སྣ་བྱས་རྗེས་ཅན་ཏེ། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཌེ་ཎིལ་ཨི་ནོ་ཡེ་ཕྱི་ཟླ་༡༢་ཚེས་༡༧་ཉིན་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྗོགས་ཡོད་ཅིང་། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དམ་དེ་ཉིད་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་དུས་སུ་དམག་ཁོངས་ལ་ཞུགས་ཏེ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་མཛད་རྗེས་བཞག་སྟེ། ཕྱིས་སུ་ཁོང་ཨ རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མིར་འདེམས་ཐོབ་བྱུང་ནས་ལོ་མང་ཤོས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཞིག་འདངས་གྲོངས།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ཞིག་འདངས་གྲོངས།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥i
X
25.07.2014
དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་དུས་དྲན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། བོད་པའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། གཉད་ནད་རེག་དུག་ནད་ཀྱི་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ཚོགས་ཆེན། ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། མ་ལིར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ངོ་ཐག་གཅོད་སྤྱད་འཕྲུལ་ཆས། བོད་ལ་མེ་འཁོར་ལྕཊ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།