སོགས་ཉར།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ས་ཡོམ་གྱིས་གོད་ཆག་ཕོག་ཡུལ་ཨི་ཊི་ལིའི་ས་གནས་ཤིག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཨི་ཊི་ལིའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་འགོ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

 

གླེང་སྟེགས་སྒོ་བརྒྱབ།
བསམ་འཆར།
     
གླེང་སྟེགས་འདིར་མཆན་འཁོད་མི་འདུག མཆན་འགོད་པ་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བར་མཛོད།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༣༠i
X
30.01.2015
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་དང་ནང་ཆོས། ཝ་ཤིང་ཊོན་ལ་ཆིབས་སྒྱུར། ངོ་དེབ་ལ་སྙན་ཞུ། ངོ་དེབ་ལ་སྙན་ཞུ། ཡུ་ཀ་རེཎ། མ་ལེ་ཤེ་ཡའི་གནམ་གྲུ་༣༧༠ བོད་པ་དམར་ཤོག་ལས་བྱེད་པར་ཁྲིམས་གཅོད། སོ་དི་ཨ་ར་བྷི་ཡར་འཚམས་འདྲི། རང་དབང་ཁང་གི་སྙན་ཐོ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།