སོགས་ཉར།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ས་ཡོམ་གྱིས་གོད་ཆག་ཕོག་ཡུལ་ཨི་ཊི་ལིའི་ས་གནས་ཤིག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཨི་ཊི་ལིའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་འགོ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

 

གླེང་སྟེགས་སྒོ་བརྒྱབ།
བསམ་འཆར།
     
གླེང་སྟེགས་འདིར་མཆན་འཁོད་མི་འདུག མཆན་འགོད་པ་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བར་མཛོད།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ཚེས་༡༩i
X
19.09.2014
རྒྱ་དཀར་ནག་དང་བོད། གུཇ་རཏ་དང་ལྡི་ལིའི་ངོ་རྒོལ། ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་འབོད་སྐུལ། ནང་པའི་དགེ་འདུན་པའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཁྲཱང་པཱོ་ཀཱང་གི་བུ་མོ། གནས་སྐོར་གྱི་ལམ་ཁ་གསར་པ། ཧྥན་རན་སིས་དྲག་སྤྱོད་པར་གཏོར་རྒོལ། ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གསར་པ། མུམ་བྷེའི་མཛད་འཕྲིན། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གློད་གྲོལ་གྱི་ལས་འགུལ། སི་ཀོ་ཊི་ལན་ཌིའི་ཐག་གཅོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།