སོགས་ཉར།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ས་ཡོམ་གྱིས་གོད་ཆག་ཕོག་ཡུལ་ཨི་ཊི་ལིའི་ས་གནས་ཤིག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཨི་ཊི་ལིའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་འགོ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

 

གླེང་སྟེགས་སྒོ་བརྒྱབ།
བསམ་འཆར།
     
གླེང་སྟེགས་འདིར་མཆན་འཁོད་མི་འདུག མཆན་འགོད་པ་ཐོག་མ་དེར་འགྱུར་བར་མཛོད།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ཚེས་༣༡i
X
31.10.2014
བྷོ་སི་ཊོཎ་གྱི་ཆིབས་སྒྱུར། ཧོང་ཀོང་གི་སྲིད་གྲོས་འཐུས་མི་ཕྱིར་འབུད། ཧོང་ཀོང་གི་སྲིད་གྲོས་འཐུས་མི་ཕྱིར་འབུད། ཨེ་བྷོ་ལཱ་དྲག་སྐྱེད། ཨཱ་ཤོ་ཀ་སྨུག་པོ། ཀུར་དིའི་ཡུལ་དམག་ལ་དཔུང་སྣོན། ཛམ་བྷི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་འདས་གྲོངས། ཡུ་ཀེ་རེཎ་དང་ཨུ་རུ་སུ། ཡུ་རོབ། སེང་ག་ལར་རང་འབྱུང་གནོད་འཚེ། བལ་ཡུལ་ལ་ཕྱོགས་སྐྱོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།