རྒྱ་ནག

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་རྡོག་རྩ་ཆིག་བསྒྲིལ་དམ་ཟབ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ།

x
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཅིན་ཐའོ་ཡིས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་དབུས་བློན་ཆེན་ལས་ཁང་གི་གཞུང་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་དང་ དེ་བཞིན་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་དཔོན་རིགས་བཅས་ཀྱི་གཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ནི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ནང་ཁུལ་རྡོག་རྩ་ཆིག་བསྒྲིལ་ངེས་པར་དུ་གནས་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། སྲིད་འཛིན་ཧུ་ཡིས་ཆིག་བསྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་མང་གི་གནས་སྟངས་དང་འཛུགས་བསྐྲུན་འཕེལ་རྒྱས་ཇི་དགོས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག ཅིང་སྐུལ་མ་དེ་ནི་ད་ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་བརྗེ་པོ་འཐེབ་རྒྱུ་ཡིན་པར་དམིགས་ཏེ་བྱས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་འདུག། འདིའི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་རྡོག་རྩ་ཆིག་བསྒྲིལ་དམ་ཟབ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ།
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་རྡོག་རྩ་ཆིག་བསྒྲིལ་དམ་ཟབ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༦ཟླ་ ༡ ཚེས་༡༠i
X
2016.02.10
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལོ་སར་གསུང་འཕྲིན། དགུ་གཏོར། ཚེས་གཏོར། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་བོད་མིར་ལོ་གསར་གྱི་འཚམས་འདྲི། འབར་མའི་ཆབ་སྲིད་འགྱུར་འགྲོས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་ཉེས་ཆད་དམ་དྲག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།