བོད།

བླ་བྲང་འཇིགས་མེད་ཀྱི་རྒྱ་མི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གཉིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་པ།

x
བོད་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བླ་བྲང་འཇིགས་མེད་ལགས་ནི་ བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་གུས་བརྩི་ཆེན་པོ་ཞུ་ཡུལ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོང་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ནི་ ད་ཕན་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཐེངས་བཞི་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་ ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་ནང་ཁོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱང་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན་ ཁོང་གང་མགྱོགས་གློད་འགྲོལ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཁོང་གི་ནང་མིས་རྒྱ་མི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གཉིས་གླས་ཡོད་ཀྱང་ རྒྱ་གཞུང་གི་ཁྲིམས་འཛིན་མི་སྣས་ ཁྲིམས་རྩོད་པ་དེ་གཉིས་ལ་ཁོང་གི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་རྩོད་བྱེད་དུ་བཅུག་མེད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
བླ་བྲང་འཇིགས་མེད་ཀྱི་རྒྱ་མི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གཉིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་པ།
བླ་བྲང་འཇིགས་མེད་ཀྱི་རྒྱ་མི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གཉིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་པ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་༠༡i
X
01.09.2014
ཧོང་ཀོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ། གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་དྲག་སྤྱོད་པ་འཛུལ་བ། སི་རི་ཡའི་དཀའ་ངལ། བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་ཆེན། ཨེ་རག་ལ་རོགས་རམ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་༠༡

ཧོང་ཀོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ། གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་དྲག་སྤྱོད་པ་འཛུལ་བ། སི་རི་ཡའི་དཀའ་ངལ། བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་ཆེན། ཨེ་རག་ལ་རོགས་རམ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་རྒྱའི་ཚོགས་འདུར་ཐུན་མོང་གི་རྟེན་གཞི་འཚོལ་བ།

གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་བྷག་ནང་ཐུན་མོང་གི་རྟེན་གཞི་འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ནས་བགྲོ་གླེང་གོ་བསྡུར་གནང་བའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཇར་མན་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཇར་མན་ནང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱངས་པ་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།