བོད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་གདན་ས་གསུམ་གྱི་དབུ་ལས་དང་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་བཙན་འཁྲིད་བྱས་འདུག

བོད་ནས་གནས་ཚུལ་གསར་དུ་འབྱོར་བར་གཞིགས་ན་ འདི་ཟླའི་ཚེས་༡༤ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་གྱི་མཁན་པོ་དང་དབུ་མཛད། དཔེ་ཆའི་དགེ་རྒན་རྣམས་འདུ་བསྐོངས་བྱས་ཏེ་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ་དང་ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་རྣམས་དངོས་འབྲེལ་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཆ་མ་རྟོགས་པའི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག། འདིའི་ཐད་བོད་ནས་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བའི་བོད་མི་བསོད་ནམས་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
རྒྱ་གཞུང་གིས་གདན་ས་གསུམ་གྱི་དབུ་ལས་དང་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་བཙན་འཁྲིད་བྱས་འདུག
རྒྱ་གཞུང་གིས་གདན་ས་གསུམ་གྱི་དབུ་ལས་དང་དཔེ་ཁྲིད་དགེ་རྒན་བཙན་འཁྲིད་བྱས་འདུགi
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
བསྟན་འཛིན་དཀོན་མཆོགi
X
02.09.2014
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་༠༡

ཧོང་ཀོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ། གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་དྲག་སྤྱོད་པ་འཛུལ་བ། སི་རི་ཡའི་དཀའ་ངལ། བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་ཆེན། ཨེ་རག་ལ་རོགས་རམ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་རྒྱའི་ཚོགས་འདུར་ཐུན་མོང་གི་རྟེན་གཞི་འཚོལ་བ།

གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་བྷག་ནང་ཐུན་མོང་གི་རྟེན་གཞི་འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ནས་བགྲོ་གླེང་གོ་བསྡུར་གནང་བའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།