རྒྱ་ནག

རྒྱ་ནག་གི་ཉ་པའི་གྲུ་ཆིག་སྟོང་སྐོར་ཙམ་ཞིག་སེན་ཀཱ་ཀུས་གླིང་ཚོམ་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ།

x
པར་གཞིའི་ཚད། - +
རྒྱ་ནག་གི་ཉ་པའི་གྲུ་ཆིག་སྟོང་སྐོར་ཙམ་ཞིག་ ཉི་ཧོང་དང་བདག་དབང་གི་ཐད་རྩོད་གླེང་ཡོད་པའི་སེང་ཀཱ་ཀུས་གླིང་ཚོམ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་འགོ་ཚུགས་ནས་ གཟའ་ཟླ་བའི་ཕྱི་དྲོ་ཙམ་ལ་དེ་གར་འབྱོར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དང་ གལ་ཏེ་གྲུ་དེ་དག་ཉི་ཧོང་གི་དོ་དམ་འོག་ཡོད་པའི་གླིང་ཚོམ་དེའི་མཚོའི་ནང་འཛུལ་བ་ཡིན་ན་ ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་འཁྲུགས་ཟིང་ཡོང་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
རྒྱ་ནག་གི་ཉ་པའི་གྲུ་ཆིག་སྟོང་སྐོར་ཙམ་ཞིག་སེན་ཀཱ་ཀུས་གླིང་ཚོམ་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ།
རྒྱ་ནག་གི་ཉ་པའི་གྲུ་ཆིག་སྟོང་སྐོར་ཙམ་ཞིག་སེན་ཀཱ་ཀུས་གླིང་ཚོམ་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༦i
X
16.04.2014
ཁམས་རྟའུ་ཡི་ནང་དུ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དུ་གསུང་ཆོས་མཛད་འཕྲིན། སེམས་དང་སྲོག་གི་རྣམ་གཞག་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ། ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་སྲིད་དོན་དཀའ་རྙོག རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།