རྒྱ་ནག

གུ་ཁེ་ལེ་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་ཚར་ཏེ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད།

x
རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་ རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་གི་འགོ་ཁྲིད་བོ་ཤི་ལད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ གུ་ཁེ་ལེ་ལ་དབྱིན་ཇིའི་ཚོང་པ་ཞིག་ལྐོག་བསད་བཏང་བའི་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་མོ་རང་སྲོག་ཐོག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དང་ འོན་ཀྱང་ལོ་གཉིས་ཁྲིམས་ཆད་ཕྱིར་འགྱངས་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་འདུག་ འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་གྲོང་ཁྱེར་པད་ཅིང་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ནང་ ད་རེས་ཀྱི་ཁྲིམས་བཤེར་འདི་ནི་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྐོར་ ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
གུ་ཁེ་ལེ་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་ཚར་ཏེ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད།
China's Gu Given Suspended Death Sentence for Murderi
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ཚེས་༡༧i
X
17.10.2014
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་བོད་ལ་ཕེབས་ཐབས། རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱུག་རྩེད་པར་མཇལ་ཁ། སྲིད་སྐྱོང་བྷེལ་ཇམ་ལ་ཕྱོགས་ཕེབས། ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་མོལ། ཨ་ཎ་པུར་ནའི་གངས་རུད། ཨེ་བྷོ་ལཱ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ། དྲག་སྤྱོད་པའི་དབང་སྒྱུར་རྒྱ་སྐྱེད། ཨུ་རུ་སུའི་སོལ་རླངས་ཕྱིར་ཚོང་འགོག་ཉེན། འབར་མས་གསར་འགོད་པ་བཙོན་འཇུག གཞིས་རྩེ་དང་མངའ་རིས་ལ་ཁ་བ་བབས་པ། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།