རྒྱ་ནག

རྒྱ་གཞུང་གིས་ནེའུ་ཡོག་དུས་བབ་ཀྱི་གསར་འགོད་པར་ཐོངས་མཆན་མ་སྤྲད་པའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་དུས་བབ་གསར་ཤོག་གི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སྔར་བཞིན་རྒྱུན་སྡོད་བྱས་ཏེ་གསར་འགོད་པའི་ལས་རིགས་གཉེར་ཆོག་པའི་ཐོངས་མཆན་མ་སྤྲད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་རུང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་དེར་ཁས་ལེན་བྱས་མེད་ཅིང་། ཉེ་ཆར་ནིའུ་ཡོག་དུས་བབ་ཚགས་པར་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ཝུན་ཅ་པའོ་ཡི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་རྒྱུ་དངོས་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་༢༧་ཙམ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་པའི་རྗེས་སུ་པེ་ཅིང་དུ་བཅའ་སྡོད་ནིའུ་ཡོག་དུས་བབ་གསར་ཤོག་གི་གསར་འགོད་པ་ཁེ་སི་བྷག་ཁེ་ལི་རྒྱ་ནག་ནས་ཧོང་ཀོང་ལ་ཕྱི་ཐོན་བྱ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པའི་གསར་འགྱུར་ཞིག་གང་སར་ཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
རྒྱ་གཞུང་གིས་ནེའུ་ཡོག་དུས་བབ་ཀྱི་གསར་འགོད་པར་ཐོངས་མཆན་མ་སྤྲད་པའི་གནས་ཚུལ།
རྒྱ་གཞུང་གིས་ནེའུ་ཡོག་དུས་བབ་ཀྱི་གསར་འགོད་པར་ཐོངས་མཆན་མ་སྤྲད་པའི་གནས་ཚུལ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥i
X
25.07.2014
དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་དུས་དྲན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། བོད་པའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། གཉད་ནད་རེག་དུག་ནད་ཀྱི་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ཚོགས་ཆེན། ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། མ་ལིར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ངོ་ཐག་གཅོད་སྤྱད་འཕྲུལ་ཆས། བོད་ལ་མེ་འཁོར་ལྕཊ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།