རྒྱ་ནག

རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་མཇུག་འགྲིལ་པ།

པར་གཞིའི་ཚད། - +
རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་དེ་གཟའ་འཁོར་གཅིག་རིང་འཚོགས་ཏེ་དེ་རིང་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་མོ་པེ་ཅིང་དུ་འཇུག་བསྒྲིལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་ ཞིས་ཅིན་ཕིང་དང་ལི་ཁེ་ཆང་གཉིས་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གི་མ་འོངས་པའི་འགོ་འཁྲིད་གསར་པར་དངོས་སུ་གཏན་འཁེལ་རྒྱུའི་གོམ་པ་དང་པོ་དེ་སྤོས་པ་ཡིན་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་ཡིན།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༦i
X
16.04.2014
ཁམས་རྟའུ་ཡི་ནང་དུ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དུ་གསུང་ཆོས་མཛད་འཕྲིན། སེམས་དང་སྲོག་གི་རྣམ་གཞག་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ། ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་སྲིད་དོན་དཀའ་རྙོག རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།