རྒྱ་ནག

རྒྱ་ནག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་རྡོ་སྣུམ་ཚོང་ལས་ཁང་ཉོ ་རྒྱུ་ཡིན་པ།

x
པར་གཞིའི་ཚད། - +
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དབང་བའི་རྒྱ་མཚོའི་རྡོ་སྣུམ་འཚོང་ལས་ཁང་ཆེ་ཤོས་དེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་མོ་ཁེ་ན་ཌའི་ནུས་པའི་འཐོན་ཁུངས་ཐད་ཀྱི་འཚོང་དོན་ཁང་ནེག་སེན་ཟེར་བ་དེ་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་15.1བྱས་ནས་ཉོ་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་གལ་སྲིད་གྲོས་མཐུན་ལྟར་ལམ་ལྷོང་གང་ལེགས་བྱུང་ཚེ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ནས་ད་བར་དུ་ཕྱི་ནས་ནུས་པའི་འཐོན་ཁུངས་ཉོས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ནས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།
རྒྱ་ནག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་རྡོ་སྣུམ་ཚོང་ལས་ཁང་ཉོ ་རྒྱུ་ཡིན་པ།
རྒྱ་ནག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་རྡོ་སྣུམ་ཚོང་ལས་ཁང་ཉོ ་རྒྱུ་ཡིན་པ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༦i
X
16.04.2014
ཁམས་རྟའུ་ཡི་ནང་དུ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དུ་གསུང་ཆོས་མཛད་འཕྲིན། སེམས་དང་སྲོག་གི་རྣམ་གཞག་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ། ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་སྲིད་དོན་དཀའ་རྙོག རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།