རྒྱ་ནག

དུག་རྫས་འཛགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ནང་རྙོག་གླེང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ།

ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་དུག་རྫས་འཛགས་ཏེ་ ཡུལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་མཚོ་ལམ་ནང་འབགས་བཙོག་ཁྱབ་པ་དང་ དེའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་འགོད་རྒྱུ་ འགོར་འགྱངས་བྱུང་བའི་རྐྱེན་རྒྱ་ནག་གི་ཤན་སི་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ནང་དཀའ་རྙོག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
དུག་རྫས་འཛགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ནང་རྙོག་གླེང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ།
དུག་རྫས་འཛགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ནང་རྙོག་གླེང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་༢༤i
X
24.04.2015
༧གོང་ས་མཆོག་དང་ཆོས་དཔོན་ཊུ་ཊུ་སློབ་ཕྲུག་ལ་མཇལ་འཕྲད། འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུཊ་ལ་ཨ་རིའི་རྒོལ་རྡུང་ཐད་ཐུགས་འཁུར། ཧོང་ཀོང་གི་འོས་བསྡུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མི་བརྒྱའི་མིང་ཐོ། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་མཆོད་འབུལ། ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོཊ་ནང་དུ་ལས་འགུལ། ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཆེད་བསྟོད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།