འཛམ་གླིང་།

འབར་མའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་ཆད།

x
འབར་མའི་གཞུང་གིས་སྔོན་ཆད་རཱ་ཁི་ཎི་ཞིང་ཆེན་ལ་དྲག་ཟིང་བྱུང་བ་དེར་ཐེ་ཇུས་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག རོ་ཧིན་གྷ་ཡ་མི་རིགས་ཡིན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་ཆད་ལྕི་བོ་བཀལ་ཡོད་པ་དང་། ད་རེས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན་འབར་མར་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་གང་ཙམ་ཞིག་བཏང་ཡོད་ཀྱང་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད་པ་མངོན་འདུག
འབར་མའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་ཆད།
འབར་མའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་ཁྲིམས་ཆད།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༡༨i
X
18.07.2014
མ་ལེ་ཞི་ཡའི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ལ་དྭགས་ཆིབས་སྒྱུར་ལེགས་གྲུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ།རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་བོད་དོན་ལས་འགུལ། ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་གི་སྙན་ཐོ། སོག་རྫོང་གི་བོད་པ་གསུམ་འཛིན་བཟུང་། གྷ་ཟར་དཔུང་འཇུག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།