འཛམ་གླིང་།

བྷར་མས་གསར་འགྱུར་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་པ།

x
།བྷར་མའི་གཞུང་གིས་ཡུལ་དེའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་དེའི་གཞུང་གིས་གསར་འགྱུར་གྱི་ཐོག་དམ་བསྒྲཌ་བྱེད་རྒྱུ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཡོད་པར་ཡུལ་དེའི་གསར་ཤོག་ཁག་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་པ་སོཌ་ཀྱི་སྐོར་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོཌ་བསྒྲིཌ་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།
བྷར་མས་གསར་འགྱུར་ལ་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་པ།
Burma Eases Censorship of Local Mediai
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༥i
X
25.07.2014
དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་འཁྲུག བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། བོད་དོན་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ས་མཚམས། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་དུས་དྲན། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ། བོད་པའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་། གཉད་ནད་རེག་དུག་ནད་ཀྱི་༢༠༡༤་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི ཚོགས་ཆེན། ཐེ་ཝན་གྱི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། མ་ལིར་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ངོ་ཐག་གཅོད་སྤྱད་འཕྲུལ་ཆས། བོད་ལ་མེ་འཁོར་ལྕཊ་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།