འཛམ་གླིང་།

འབར་མའི་ནང་གིོ་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའི་འཁྲུག་རྩོད།

x
པར་གཞིའི་ཚད། - +
འབར་མའི་ནང་དུ་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའི་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་དབར་དུ་འཁྲུག་རྩོད་དྲག་སྤྱོད་བྱུང་སྟེ། ད་བར་དུ་མི་གྲངས་བདུན་ཅུ་དོན་བརྒྱད་ཙམ་རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་ཡོད་པ་དང་ཡང་ཁ ཆེ་སྐྱེས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དེ་རིང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕྱི་ལ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། འབར་མའི་ནང་གི་ནང་བ་དང་ཁ་ཆེའི་བ་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་དབར་དུ་དྲག་ཟིང་བྱུང་བ་ལས། འབར་མའི་གཞུང་དམག་གིས་ཁ་ཆེ་དྲག་གནོན་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ་ཕྱི་ལ་བཏོན་པར་བརྟེན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་འབར་མའི་ནང་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ལ་ཕེབས་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འདི་ཀ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་Ron Corbenཡིས་བཏང་ཡོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།
འབར་མའི་ནང་གིོ་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའི་འཁྲུག་རྩོད།
འབར་མའི་ནང་གིོ་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའི་འཁྲུག་རྩོད།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Kunleng News Apr 16 , 2014 ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༦i
X
16.04.2014
ཁམས་རྟའུ་ཡི་ནང་དུ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དུ་གསུང་ཆོས་མཛད་འཕྲིན། སེམས་དང་སྲོག་གི་རྣམ་གཞག་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ། ཡུག་ཁི་རེན་གྱི་སྲིད་དོན་དཀའ་རྙོག རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།