བོད།

པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ།

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་༢༤འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་གྱི་ཆེད་དུ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་གཙང་ཕྲུག་སྟོབས་ལགས་ཀྱིས་པཎ་ཆེན་ཨེ་ཏེ་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་བྲིས་གནང་ཡོད་པ་དེའི་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་གནང་ཡོད་པ་དང་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ།
པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནི་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ།i
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་༠༡i
X
01.09.2014
ཧོང་ཀོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ། གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་དྲག་སྤྱོད་པ་འཛུལ་བ། སི་རི་ཡའི་དཀའ་ངལ། བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་ཆེན། ཨེ་རག་ལ་རོགས་རམ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་༠༡

ཧོང་ཀོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ། གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་དྲག་སྤྱོད་པ་འཛུལ་བ། སི་རི་ཡའི་དཀའ་ངལ། བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་ཆེན། ཨེ་རག་ལ་རོགས་རམ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་རྒྱའི་ཚོགས་འདུར་ཐུན་མོང་གི་རྟེན་གཞི་འཚོལ་བ།

གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་བྷག་ནང་ཐུན་མོང་གི་རྟེན་གཞི་འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ནས་བགྲོ་གླེང་གོ་བསྡུར་གནང་བའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཇར་མན་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཇར་མན་ནང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱངས་པ་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།