འཛམ་གླིང་།

ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨ་ཕྷེ་རི་ཀའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།

ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ ཨ་ཕྷེ་རི་ཀ་ དེ་བཞིན་ ཨ་མི་རི་ཀ་བཅས་ཀྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་པགས་རུས་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་རིགས་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་སོན་གྱི་ཡོད་ལུགས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཤཱེ་ནན་ ཝེན་ སེནྟྭ་ཡིས་པེ་ཅིང་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨ་ཕྷེ་རི་ཀའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།
ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨ་ཕྷེ་རི་ཀའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༢༥i
X
2015.11.25
ཧྥ་རན་སིའི་དམག་སྤྱི། ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་དྲག་སྤྱོད་པར་ཁ་གཏད་དམག་འཐབ། ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་དྲག་སྤྱོད་པར་ཁ་གཏད་དམག་འཐབ། ཏུར་ཀི་དང་ར་ཤི་ཡའི་བར་རྩོད་གླེང་། སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུའི་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར། དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་དགོན་དུ་ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམ། སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ། གསེར་གྱི་གྱི་ལིང་གཟེངས་རྟགས་དུས་སྟོན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།