རྒྱ་ནག

རྒྱ་ནག་ནི་བཟི་སྨན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཡིན་པ།

གཟུགས་པོའི་ནུས་སྟོབས་ཆེ་རུ་གཏོང་བྱེད་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བཟི་སྨན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་འཛམ་གླིང་བཟི་སྨན་སྔོན་འགོག་ལས་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
རྒྱ་ནག་ནི་བཟི་སྨན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཡིན་པ།
རྒྱ་ནག་ནི་བཟི་སྨན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཡིན་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་༡i
X
01.05.2015
ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག ཨ་རི་དང་ཉི་ཧོང་གི་མཛའ་འབྲེལ། བོད་ཀྱི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་གི་མཛད་སྒོ། བྷོལ་ཊི་མོའི་ཟིང་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་ལྟ་ཚུལ། གསར་འགོད་རང་དབང་ཉམས་རྒུད། ཨིན་རྡུ་ཎེ་ཞི་ཡའི་སྲོག་ཁྲིམས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་གསར་པ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།