ཨ་རི།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འབའ་རག་ཨོ་བྷ་མ་ཨི་ཐོ་ཕི་ཡར་ཕེབས་པ།

2015.07.27
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འབའ་རག་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཨི་ཐོ་ཕི་ཡའི་ནང་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་དང་དེ་ནི་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་གཅིག་གིས་ཨི་ཐོ་ཕི་ཡའི་ནང་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར མང་བ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་༢༧i
X
2015.07.27

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།