ཨ་རི།

ཕོ་མོའི་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་འཕྲད་ཡོད་པར་གཤེར་དཔང་ཚོས་ངོས་ལེན་བྱས་མེད་པ།

30.03.2015
ཨ་མེ་རི་ཀའི་མངའ་སྡེ་ ཀ་ལེ་ཕོ་ནི་ཡའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མ་ འཛུགས་ཁེ་གཉེར་ལས་དོན་ཁང་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་གིས། ཚོང་རོགས་གཞོན་པ་ ཞིག བེུད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁོང་ལ་སྣང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ དུ་མ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད་ལུགས་གྱོད་འཛུགས་བྱས་པའི་གནད་དོན་གྱི་ཐད། ཟླ་བ་ གཅིག་ཙམ་གྱི་རིང་ཁྲིམས་གཤེར་དོ་ནན་བྱས་པའི་མཐར། གཤེར་དཔང་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས། མང་བ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་༣༠i
X
30.03.2015
ཡེ་མེན་དུ་དམག་འཁྲུག རྡུལ་ཕྲན་གྲོས་མོལ། ཡེ་ཤུ་འདས་ལོག་གི་དུས་ཆེན། ཨ་རི་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་དམག་སྦྱོང་། སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་བ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།